ja_mageia

"Έπειτα από έρευνα, επιλέξαμε τη διεθνή λύση QLIKVIEW, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη λύση είναι σταθερή, αξιόπιστη και καλύπτει τις απαιτήσεις μας. Επιπλέον, το γεγονός ότι υλοποιείται από την Protasys είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα αφού η εταιρεία διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία σε παρόμοια και πιο πολύπλοκα έργα."
Σωτήρης Καραβιώτης - Διευθύνων Σύμβουλος HELLENIC FOOD SERVICE Α.Ε.
Αρχική
Οφελη Συνεργασιας
...εγώ ο επιχειρηματίας τι θα κερδίσω από την διαχείριση των πληροφοριών και την τεχνογνωσία της Protasys εάν συνεργαστώ;
Είσαι Επιχειρηματίας;

01Sotware: Softone • Παρουσιάζει καινοτομίες παντού: από τη σχεδίαση και την υποστήριξη, μέχρι τους τίτλους ενοτήτων και το interface και από την ταχύτητα λειτουργίας του μέχρι την αξιοποίηση του Internet.
 • Λειτουργεί σαν ολοκληρωμένο ready-to-run πληροφοριακό σύστημα, επιταχύνοντας σημαντικά την έναρξη λειτουργίας.
 • Λειτουργεί σαν ανοικτή business πλατφόρμα. Επιδέχεται τροποποιήσεις [customizations] και μεταμορφώνεται σε μια «αποκλειστική» λύση.
 • Προσφέρει έναν πλήρη κατάλογο επιλέξιμων ενοτήτων και η εξελιγμένη σχεδίαση του κάνει όλες αυτές τις ενότητες να μπορούν να λειτουργούν σε οποιοδήποτε συνδυασμό ή/και αυτοτελώς.
 • Προσφέρει τεράστια δυνατότητα παραμετροποιήσεων, ενώ οι αναγκαίες ρυθμίσεις για να λειτουργήσει (παραστατικά, οργανωτικοί πίνακες, κλπ.) είναι απλούστερες ενός μικρού DOS προγράμματος λιανικής.
 • Ενσωματώνει ένα υπερμοντέλο πρότυπης παραμετροποίησης αλλά ταυτόχρονα μπορεί να μεταφέρει άμεσα, με χρήση έτοιμων εργαλείων, αυτούσια τα δεδομένα από τα συνηθέστερα παλαιά εμπορολογιστικά προγράμματα (με την παραμετροποίησή τους) ακόμα και στο μέσον της οικονομικής χρήσης.
 • Ο χρόνος εκπαίδευσης χειρισμού και πλοήγησης δεν ξεπερνά τα 20 λεπτά της ώρας, αλλά ο χειριστής παράγει 250% περισσότερη εργασία σε ίσο χρόνο ή ίση εργασία σε 60%μικρότερο χρόνο, σε σχέση με οποιοδήποτε ανταγωνιστικό σύστημα.
 • Mπορεί να λειτουργήσει με Oracle ή SQL Server ή 10g XE ή SQL 2005 Express (και με όλες ταυτόχρονα!). Είναι ανεξάρτητο από τη σχεσιακή βάση δεδομένων. Εκμεταλλεύεται άριστα τις δυνατότητες των βάσεων Oracle, SQL Server, 10g XEκαι SQL 2005 Express, εξασφαλίζοντας ταχύτατη επικοινωνία.
 • Η διαδικασία εγκατάστασης ή αναβάθμισης του συστήματος επιτυγχάνεται με ένα απλό paste από memory stick ή ένα LiveUpdate από το Internet. (ΓΡΗΓΟΡΑ).
 • Η τεχνολογία και οι διαδικασίες data security εφαρμόζονται από τον κορυφαίο πολυεθνικό όμιλο υπηρεσιών ασφαλείας στην Ευρώπη αλλά με την κατάλληλη εξουσιοδότηση μπορεί να παρασχεθεί διαβαθμισμένη πρόσβαση από οποιοδήποτε μέρος της γης μέσω Internet.
 • Από τις πρώτες ημέρες της λειτουργίας του καταργεί πλήθος «δορυφορικών» και «περιφερειακών» εφαρμογών, που λειτουργούσαν με τα παλιά συστήματα. Ταυτόχρονα, προσφέρει απρόσκοπτη διαδραστικότητα με εφαρμογές τρίτων - ιδιαίτερα με Microsoft Applications (Word, Excel, Outlook και Project) αλλά και με Reporting/OLAP/Business Intelligence Tools.

Η αναδημοσιεύσει έγινε από τη Softone


02Sotware: Softone Mobile • Επαναδρομολόγηση φορτηγού σε πραγματικό χρόνο.
 • Πληροφόρηση για αποθέματα φορτηγού.
 • Τιμολόγηση σε πραγματικό χρόνο.
 • Αναφορά διαδικασιών.
 • Απόδειξη παράδοσης
 • Προσέλκυση νέων πελατών.
 • Βελτίωση διατήρησης πελατών
 • Αύξηση στα εισοδήματα.
 • Μείωση εσωτερικού κόστους.
 • Βελτίωση περιθωρίων κέρδους.
 • Δυνατότητα αντίδρασης στα γεγονότα.
 • Αξιοπιστία /Συνέπεια
 • Βελτίωση εξυπηρέτησης Πελατών
 • Μείωση κόστους μεταφοράς
 • Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο
 • Συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος του στόλου των φορτηγών και των συνεργατών
 • Βελτίωση της διαδικασίας σχεδιασμού των δρομολογίων.
 • Καλύτερη διαχείριση των αποθεμάτων.
 • Αποτελεσματικότερη παραλαβή των εμπορευμάτων.
 • Ελάττωση του μέσου χρόνου Αποθήκευσης και ανάκτησης των εμπορευμάτων.

03Sotware: QlikView • Πρόσβαση στην πληροφορία οταν την χρείαζεσαι.
 • Η πληροφορία είναι χρήσιμη και κατανοητή.
 • Πλήρης διαχείρηση των πληροφοριών.
 • Πλήρης διαχείρηση των οικονομικων μεγεθών .
 • Ανάλυση αναγκών πελατών.
 • Αναλυση αναγκνών πωλητών & συνεργατών.
 • Ανάλυση αναγκών εταιρείας.
 • Πρόβλεψη για την πορεία της αγοράς.
 • Χαμηλό κόστος εκκίνησης και υλοποίησης.